Architektúra

Ponúkam kompletné riešenie stavebných projektov v oblasti architektúry. Navrhujem
stavby rôzných veľkostí a na rôzné účely, ako novostavby tak rekonštrukcie stavieb.
Moja ponuka zahrňa spoluprácu v každej fáze projkečných prác od architektonického
návrhu, cez projekt pre stavebné povolenie po autorský dozor.
V rámci prípravy projektu stavby spolupracujem s kvalifikovanými a spoľahlivými
projektantmi špecializovanými na vodu, kanalizáciu, elktra a geodetmi, ktorí
zákazníkom poskytnú rovnaké komplexné služby.