Interiér

Pri navrhovaní samotnej stavby je nemožné nemyslieť na jej interiér. V oblasti môjho
podnikania má preto dôležitý význam návrh interiérového dizajnu. Zaoberám sa
návrhmi interiérov súkromných priestorov_bytov a domov, ako aj komerčných
priestorov kde spadajú restaurácie, kaviarne, maloobchodné predajne. V oblasti
interiérového dizajnu ponúkam sluzby od architektonickej stúdie, cez podrobný návrh
(výkresovú cast pre výrobu, kladacské plány), autorský dohľad až po konkrétný
výber a nákup vybavenia. Ako svoju výhodu vidím plnú dôveru a odporúčanie na
overených dodávateľov.